Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Jeśli chcesz edytować pole zaznacz je, a następnie wybierz Edycja - Pola.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole


Data (stała)

Wstawia bieżącą datę jako pole stałe. Wstawiona data nie będzie uaktualniana automatycznie.

Data (zmienna)

Wstawia bieżącą datę jako pole zmienne. Wstawiona data będzie uaktualniana automatycznie po przeładowaniu pliku.

Godzina (stała)

Wstawia bieżącą godzinę jako pole stałe. Wstawiona godzina nie będzie uaktualniana automatycznie.

Godzina (zmienna)

Wstawia bieżącą godzinę jako pole zmienne. Wstawiona godzina będzie uaktualniana automatycznie po przeładowaniu pliku.

Autor

Wstawia do bieżącego slajdu imię i nazwisko wprowadzone w LibreOffice Dane użytkownika.

Numer strony

Wstawia numer strony do bieżącego slajdu lub strony Jeśli chcesz dodać numer strony do każdego slajdu, wybierz Widok - Główny w wstaw pole numeru strony. Aby zmienić format numeru, wybierz - Właściwości - Strona, a następnie wybierz format z listy w obszarzeUstawienia układu.

Nazwa pliku

Wstawia nazwę aktywnego pliku. Wstawiona nazwa będzie widoczna tylko jeśli plik zostanie zapisany.

Prosimy o wsparcie!