Slajd podsumowania

Tworzy nowy slajd zawierający nieuporządkowaną listę tytułów slajdów następujących po zaznaczonym slajdzie. Slajd podsumowujący jest wstawiany za ostatnim slajdem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Slajd podsumowania


Prosimy o wsparcie!