Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Rozwiń slajd


Polecenia Rozwiń slajd można używać jeśli slajd zawiera elementy konspektu.

Jeśli chcesz zachować oryginalny slajd, wybierz Edycja - Cofnij.

Prosimy o wsparcie!