Wstaw tekst

Wstawia do bieżącego slajdu tekst z pliku HTML, RTF, lub ASCII.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona wstawiania slajdu z pliku


Wstawiony tekst używa domyślnego formatowania tekstu aktywnego slajdu. Jeśli chcesz, możesz przeciągnąć pole tekstowe na slajdzie, a następnie wstawić tekst. Pole automatycznie wysuwa się w dół w przypadku dłuższych fragmentów tekstu.

Lista wyboru

Wybierz z listy tekst, który chcesz wstawić.

Połącz

Wstawia tekst jako odnośnik. Wstawiona zawartość jest automatycznie uaktualniana jeśli plik źródłowy zostanie zmodyfikowany.

Prosimy o wsparcie!