Wstaw /Obiekty z pliku

Pozwala wstawić cały plik lub wybrane elementy pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona wstawiania slajdu z pliku


Okno dialogowe wstawiania z pliku

Aby wstawić wybrane elementy pliku:

  1. Kliknij znak plus znajdujący się przy nazwie pliku. Z rozwiniętej listy wybierz elementy, które chcesz wstawić. Przytrzymaj aby dodać elementy do już wybranych lub Shift aby poszerzyć swój wybór.

  2. Jeśli chcesz wstawić plik jako odnośnik zaznacz Połącz.

  3. Kliknij OK.

  4. Kliknij Tak w okienku dialogowym aby przeskalować elementy do slajdu lub Nie aby zachować oryginalną wielkość obiektów.

Połącz

Wstawia plik lub elementy pliku jako odnośnik. Wstawiona zawartość jest automatycznie uaktualniana jeśli plik źródłowy zostanie zmodyfikowany.

Usuń nieużywane tła

Nieużywane strony wzorcowe nie są wstawiane.

Prosimy o wsparcie!