Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Tabela

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona wstawiania tabeli

Tabela


Prosimy o wsparcie!