Kolumny

Powoduje wstawienie nowej kolumny z lewej strony aktywnej komórki. Liczba wstawionych kolumn odpowiada liczbie zaznaczonych kolumn. Istniejące kolumny przesuwane są w prawo.

Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym komórki wybierz polecenie Wstaw - Kolumny


Prosimy o wsparcie!