Edycja linii przyciągania / punktów

Ustawia położenie punktu lub linii przyciągania względem lewego górnego rogu strony.

Aby wykonać tę operację...

Zaznacz punkt lub linię przyciągania, otwórz menu kontekstowe i wybierz Edycja punktu/linii przyciągania


Okno dialogowe przyciągania do obiektu

Usuwa Punkt/Linię przyciągania

Usuwa wybrany punkt lub linię przyciągania.

Prosimy o wsparcie!