Wiersze

Wstawia nowy wiersz powyżej aktywnej komórki. Liczba wstawionych wierszy odpowiada liczbie zaznaczonych wierszy. Istniejące wiersze przesuwane są w dół.

Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym komórki wybierz polecenie Wstaw - Wiersze


Prosimy o wsparcie!