Punkt/linia przyciągania

Wstaw punkt przyciągania lub prowadnicę dzięki czemu możliwe będzie szybkie wyrównywanie obiektów na slajdzie. Punkt i prowadnica nie pojawia się na wydruku prezentacji oraz w czasie pokazu slajdów. Nie ma potrzeby włączania siatki by móc używać prowadnic.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wstaw punkt/prowadnicę przyciągania (tylko LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe klikając na slajdzie, wybierz Wstaw Punkt/linię przyciągania


tip

Możesz przeciągnąć linię przyciągania z linijki i upuścić ją na stronę. Aby usunąć linię przyciągania przeciągnij ją z powrotem na linijkę.


Narysuj lub przesuń obiekt blisko punktu lub linii przyciągania aby go do nich przyciągnąć.

Aby ustawić zakres przyciągania, w oknie dialogowym Opcje wybierz opcję .

Okno dialogowe przyciągania do obiektu

Pozycja

Ustawia położenie punktu lub linii przyciągania względem lewego górnego rogu strony.

note

Można również przeciągnąć punkt lub linię przyciągania w wybrane miejsce.


Oś X

Wprowadź odległość między punktem lub linia przyciągania a lewym brzegiem strony.

Oś Y

Wprowadź odległość między punktem lub linia przyciągania a górnym brzegiem strony.

Typ

Określa rodzaj wstawianego obiektu przyciągania - punkt, pionowa lub pozioma linia przyciągania.

Punkt

Wstawia punkt przyciągania.

Pionowo

Wstawia pionową linie przyciągania.

Poziomo

Wstawia poziomą linię przyciągania.

Prosimy o wsparcie!