Główka i stopka

Dodaje lub zmienia tekst w obszarach pól w górnej i dolnej części slajdu lub projektu slajdu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Główka i stopka

Wybierz Wstaw - Numer strony

Wybierz Wstaw - Data i godzina


Okno dialogowe Główka i stopka zawiera następujące panele:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Dołącz do slajdu

Pozwala wybrać elementy, które mają być dołączone do slajdu.

Główka

Dodaje na górze slajdu tekst wprowadzony w okienku Tekst główki.

Tekst główki

Dodaje wprowadzony tekst na górze slajdu.

Data i godzina

Dodaje datę i godzinę do slajdu.

Stały

Wyświetla datę i godzinę wprowadzoną w polu tekstowym.

Zmienny

Wyświetla datę i godzinę stworzenia slajdu. Wybierz z listy format daty.

Język

Wybierz język formatu daty i godziny.

Stopka

Dodaje na dole slajdu tekst wprowadzony w okienku Tekst stopki.

Tekst stopki

Dodaje wprowadzony tekst na dole slajdu.

Numer slajdu / Numer strony

Dodaje numer slajdu lub numer strony.

Nie pokazuj na pierwszym slajdzie

Powoduje, że wybrane elementy nie będę wyświetlane na pierwszym slajdzie prezentacji.

Zastosuj dla wszystkich

Stosuje wprowadzone zmiany do wszystkich slajdów prezentacji, również do odpowiadających im projektom slajdów.

Zastosuj

Stosuje bieżące ustawienia do wybranych slajdów.

Please support us!