Główka i stopka

Dodaje lub zmienia tekst w obszarach pól w górnej i dolnej części slajdu lub slajdów wzorcowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Główka i stopka.

Wybierz Wstaw - Numer strony.

Wybierz Wstaw - Data i godzina.


Okno dialogowe Główka i stopka zawiera następujące panele:

Dodawanie główki lub stopki do wszystkich slajdów

Zmiana i dodawanie wzorcowego

Okno dialogowe główki i stopki

Dołącz do slajdu

Pozwala wybrać elementy, które mają być dołączone do slajdu.

Główka

Dodaje na górze slajdu tekst wprowadzony w okienku Tekst główki.

Tekst główki

Dodaje wprowadzony tekst na górze slajdu.

Data i godzina

Dodaje datę i godzinę do slajdu.

Stały

Wyświetla datę i godzinę wprowadzoną w polu tekstowym.

Zmienny

Wyświetla datę i godzinę stworzenia slajdu. Wybierz z listy format daty.

Język

Wybierz język formatu daty i godziny.

Stopka

Dodaje na dole slajdu tekst wprowadzony w okienku Tekst stopki.

Tekst stopki

Dodaje wprowadzony tekst na dole slajdu.

Numer slajdu / Numer strony

Dodaje numer slajdu lub numer strony.

Nie pokazuj na pierwszym slajdzie

Powoduje, że wybrane elementy nie będę wyświetlane na pierwszym slajdzie prezentacji.

Zastosuj do wszystkich

Stosuje wprowadzone zmiany do wszystkich slajdów prezentacji, również do odpowiadających im slajdów wzorcowych.

Zastosuj

Stosuje bieżące ustawienia do wybranych slajdów.

Prosimy o wsparcie!