Układ projektu notatek

Dodaj obszar główki, stopki, daty i numeru slajdu do projektu slajdu notatek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Notatki główne


Prosimy o wsparcie!