Układ projektu slajdu

Dodaje lub usuwa główkę, stopkę, datę i numer slajdu do odpowiednich obszarów układu projektu slajdu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Slajd - Elementy główne


Okno dialogowe układu głównego

Obszary

Główka

Dodaje pole wypełnienia główki do projektu slajdu na notatki.

Data/godzina

Dodaje pole wypełnienia daty/godziny do projektu slajdu.

Stopka

Dodaje pole wypełnienia stopki do projektu slajdu.

Numer slajdu

Dodaje pole wypełnienia numeru slajdu do projektu slajdu.

Prosimy o wsparcie!