Slajd wzorcowy

Przełącza do widoku slajdu wzorcowego. Będąc w widoku projektu slajdu możesz dodawać elementy, które będą widoczne na wszystkich slajdach pokazu, używających tego samego slajdu wzorcowego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Slajd wzorcowy.


Prosimy o wsparcie!