Projekt

Switches to one of several master views, where you can add elements that you want to appear on all of the slides in your show.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Master Slide


Master Slide

Przełącza do widoku projektu slajdu. Będąc w widoku projektu slajdu możesz dodawać elementy, które będą widoczne na wszystkich slajdach pokazu, używających tego samego projektu.

Projekt notatek

Wyświetla projekt notatek, w którym możesz ustawić domyślny format notatek.

Elementy wzorca

Dodaj główkę, stopkę, datę i numer slajdu do odpowiednich obszarów projektu slajdu.

Please support us!