Sortowanie slajdów

Wyświetla miniaturowe obrazy slajdów, dzięki czemu można je łatwo porządkować.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Sorter slajdów.


Prosimy o wsparcie!