Sortowanie slajdów

Wyświetla miniaturowe obrazy slajdów, dzięki czemu można je łatwo porządkować.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Sortowanie slajdów


Zmiana kolejności slajdów

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Prosimy o wsparcie!