Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Prezentacja


Slajd

Wstawia slajd po aktualnie zaznaczonym slajdzie.

Układ slajdu

Otwiera podmenu z układami slajdów.

Zmień slajd główny

Wyświetla okno dialogowe Dostępne slajdy główne, w którym można wybrać schemat układu dla bieżącego slajdu. Wszelkie obiekty w projekcie slajdu są wstawiane za obiektami w bieżącym slajdzie.

Duplikuj slajd

Wstawia po bieżącym slajdzie kopię bieżącego slajdu.

Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Pokaz slajdów

Rozpoczyna pokaz slajdów.

Prosimy o wsparcie!