Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Prezentacja


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Układ slajdu

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Duplikuj slajd

Wstawia po bieżącym slajdzie kopię bieżącego slajdu.

Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Pokaz slajdów

Starts your slide show.

Please support us!