Linijki

Pokazuje lub ukrywa linijki przy górnym i lewym lub prawym brzegu obszaru roboczego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Linijki.


Możesz używać linijek do ustalania pozycji obiektów w obszarze roboczym, do ustalania wcięć akapitów lub do przeciągania prowadnic na stronę.

Prosimy o wsparcie!