Edycja pól

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola. Aby edytować wstawione pole kliknij na nie dwa razy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Pola.


Typ pola

Pozwala wybrać typ pola.

Stały

Wyświetla zawartość pola, jeśli pole zostało wstawione.

Zmienny

Wyświetla bieżącą wartość pola.

Język

Wybierz język dla pola.

Format

Wybierz format wyświetlania pola.

Prosimy o wsparcie!