Edycja pól

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola. Aby edytować wstawione pole kliknij na nie dwa razy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Pola


Typ pola

Pozwala wybrać typ pola.

Stały

Wyświetla zawartość pola, jeśli pole zostało wstawione.

Zmienny

Wyświetla bieżącą wartość pola.

Język

Wybierz język dla pola.

Format

Wybierz format wyświetlania pola.

Prosimy o wsparcie!