Usuń warstwę

Usuwa bieżącą warstwę.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe dla wstawionej warstwy i wybierz polecenie Usuń warstwę


Please support us!