Usuń warstwę

Usuwa bieżącą warstwę.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe wstawionej warstwy, a następnie wybierz Usuń warstwę.


Prosimy o wsparcie!