Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Usuń slajd


W menu kontekstowym slajdu pośród innych znajduje się następujące polecenie:

Zmienia nazwę zaznaczonego .

Please support us!