Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Slajd - Usuń slajd.


W menu kontekstowym slajdu pośród innych znajduje się następujące polecenie:

Zmienia nazwę zaznaczonej .

Prosimy o wsparcie!