Duplikuj

Powoduje wykonanie jednej lub kilku kopii zaznaczonego obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Duplikuj

Shift + F3


Okno dialogowe duplikowania

Duplikowanie obiektów

Liczba kopii

Określa liczbę kopii do wykonania.

Wartości z zaznaczonego obiektu

Ikona wartości

Wprowadza wysokość i szerokość zaznaczonego obiektu odpowiednio do pól Oś X oraz Oś Y , jak również kolor wypełnienia obiektu do pola Start. Kąt obrotu zaznaczonego obiektu nie jest wprowadzany.

Przesunięcie

Pozwala ustawić pozycję i kąt obrotu duplikatu obiektu względem zaznaczonego obiektu.

Oś X

Wprowadź odstęp w płaszczyźnie poziomej między środkami zaznaczonego obiektu i zduplikowanego obiektu. Wartości dodatnie powodują przesunięcie zduplikowanego obiektu w prawo, a ujemne w lewo.

Oś Y

Wprowadź odstęp w płaszczyźnie pionowej między środkami zaznaczonego obiektu i zduplikowanego obiektu. Dodatnie wartości powodują przesunięcie zduplikowanego obiektu do dołu, a wartości ujemne – w górę.

Kąt

Wprowadź kąt (od 0 do 359 stopni), względem którego chcesz obrócić zduplikowany obiekt. Wartości dodatnie powodują obrócenie zduplikowanego obiektu w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara, a wartości ujemne - w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Powiększenie

Pozwala ustawić wielkość duplikatu zaznaczonego obiektu.

Szerokość

Wprowadź wartość, o którą chcesz zwiększyć lub zmniejszyć szerokość zduplikowanego obiektu.

Wysokość

Wprowadź wartość, o którą chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wysokość zduplikowanego obiektu.

Kolory

Pozwala ustawić kolory zaznaczonego obiektu i jego duplikatu. Możesz utworzyć więcej niż jedną kopię, wówczas wybrane kolory będą początkiem i końcem skali kolorów przypisywanych kolejnym duplikatom.

Początek

Określ kolor zaznaczonego obiektu.

Koniec

Określ kolor zduplikowanego obiektu. Jeżeli wykonujesz więcej niż jedną kopię, wybrany kolor stosowany jest do ostatnio wykonanej kopii.

Standardowy

Resetuje wartości widoczne w oknie dialogowym z powrotem do domyślnych wartości instalacyjnych.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Prosimy o wsparcie!