Nawigator

Otwórz Nawigator, który umożliwi Ci szybkie przełączanie między slajdami lub między otwartymi plikami.

Możesz dokować Nawigator do krawędzi obszaru roboczego.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Nawigator.

Z pasków narzędzi:

Ikona włączenia/wyłączenia Nawigatora

Włącz/wyłącz Nawigator

Przy pomocy klawiatury:

F5


Ikona wskazówki

Naciśnij +Shift+F5, aby otworzyć Nawigator podczas edytowania prezentacji.


Wskaźnik myszy

Zmienia wskaźnik myszy na pióro, którym można pisać po slajdach w czasie pokazu slajdów. Nie można zmieniać koloru pióra.

Ikona

Wskaźnik myszy

Pierwsza

Przechodzi do pierwszej .

Ikona pierwszego slajdu

Pierwsza

Poprzednia

Cofa o jedną .

Ikona poprzedniego slajdu

Poprzednia

Następna

Przechodzi o jedną .

Ikona następnego slajdu

Następna

Ostatnia

Przechodzi do ostatniej .

Ikona ostatniego rekordu

Ostatnia

Tryb przeciągania

Przeciągaj slajdy i nazwane obiekty na bieżący slajd. Można wstawiać slajdy i nazwane obiekty tylko z zapisanych plików, nazwane obiekty można wstawiać tylko jako kopie.

Ikona

Wstaw jako hiperłącze

Ikona

Wstaw jako odnośnik

Ikona

Wstaw jako kopię

Wstaw jako hiperłącze

Wstawia slajdy do bieżącego slajdu jako hiperłącze (URL).

Wstaw jako odnośnik

Wstawia slajdy jako łącza do aktywnego slajdu.

Wstaw jako kopię

Wstawia kopię slajdu lub nazwanego obiektu do bieżącego slajdu.

Pokaż kształty

W podmenu można wybrać opcję wyświetlania listy wszystkich kształtów lub tylko nazwanych kształtów. Aby zmienić kolejność kształtów, użyj metody przeciągnięcia i upuszczenia. Ustawienie fokusu na slajdzie i naciśnięcie klawisza Tab powoduje zaznaczenie następnego kształtu w zdefiniowanej kolejności.

Istniejące slajdy

Pokazuje listę dostępnych slajdów. Kliknij dwa razy na slajdzie by stał się bieżącym slajdem.

Dokumenty

Pokazuje listę dostępnych plików LibreOffice. Zaznacz plik by wyświetlić zawartość, którą możesz wstawić.

Prosimy o wsparcie!