Strona

Ustawia orientację strony, marginesy, tło oraz inne opcje układu strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


Format papieru

Format

Wybierz format papieru obsługiwany przez Twoją drukarkę. Możesz również stworzyć niestandardowy format papieru. Wybierz format Użytkownik i wprowadź własny wymiar papieru w okienkach Szerokość i Wysokość.

Szerokość

Pokazuje szerokość formatu papieru wybranego z listy wyboru Format. Jeśli wybrałeś format Użytkownik wprowadź żądaną szerokość strony.

Wysokość

Pokazuje wysokość formatu papieru wybranego z listy wyboru Format. Jeśli wybrałeś format Użytkownik wprowadź żądaną wysokość strony.

Orientacja Pionowa

Ustawia pionową orientację strony.

Orientacja Pozioma

Ustawia poziomą orientację strony.

Zasobnik papieru

Umożliwia wybór źródła papieru Twojej drukarki.

Ikona wskazówki

Jeśli używasz w dokumencie więcej niż jednego formatu papieru możesz wybrać inny zasobnik papieru, inne źródło, dla każdego formatu.


Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Marginesy

Marginesy ustawiają odległości między brzegami strony a obszarem drukowania.

Od lewej

Wprowadź odległość między lewym brzegiem strony a obszarem drukowania. Możesz zobaczyć wynik swojego ustawienia na podglądzie.

Od prawej

Wprowadź odległość między prawym brzegiem strony a obszarem drukowania. Możesz zobaczyć wynik swojego ustawienia na podglądzie.

Od góry

Wprowadź odległość między górnym brzegiem strony a obszarem drukowania. Możesz zobaczyć wynik swojego ustawienia na podglądzie.

Od dołu

Wprowadź odległość między lewym brzegiem strony a obszarem drukowania. Możesz zobaczyć wynik swojego ustawienia na podglądzie.

Format

Ustawia format numerowania stron.

Dopasuj obiekt do formatu papieru

Zmniejsza rozmiar obiektów oraz wielkość czcionek w ten sposób by były poprawnie drukowane na wybranym formacie papieru.

Please support us!