Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na krzywą

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na wielokąt

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W mapę bitową

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W metaplik

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Konwertuj - W kontur

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Przed obiektem

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Przed obiektem

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonego obiektu i wybierz Rozmieść - Za obiektem

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Za obiektem

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonych obiektów i wybierz Rozmieść - Odwróć

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Odwróć

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Zespalaj.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Zaznacz zespolone obiekty, otwórz menu kontekstowe i wybierz Podziel .

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwie lub więcej linii, otwórz menu kontekstowe i wybierz Połącz .

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Zaznacz linię stworzoną przez połączenie dwóch lub kilku linii, otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozłącz .

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Scal

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Odejmij

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Przetnij

Please support us!