Menu Pokaz slajdów

Wybierz Widok - Przejście slajdu.

Wybierz Wstaw - Obraz animowany.

Wybierz Pokaz slajdów - Animacja niestandardowa.

Kliknij na pasku narzędzi Rysunek

Ikona animacji niestandardowej

Animacja niestandardowa

Wybierz Pokaz slajdów - Ustawienia pokazu slajdów.

Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów.

Prosimy o wsparcie!