Menu Format

W menu kontekstowym linii wymiarowej wybierz Wymiary.

Na pasku narzędzi Linie i strzałki kliknij ikonę Linia wymiarowa.

Pracując z dokumentem Draw kliknij prawym przyciskiem myszy panel warstw i wybierz Modyfikuj warstwę

Wybierz Format - Warstwa (tylko LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!