Menu Format

W menu kontekstowym linii wymiarowej wybierz Wymiary.

Na pasku narzędzi Linie i strzałki kliknij ikonę Linia wymiarowa.

Wybierz warstwę i wybierz Format - Warstwa

Otwórz menu kontekstowe karty warstwy i wybierz Modyfikuj warstwę

Wybierz Format - Interakcja

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona interkacji

Interakcja

Prosimy o wsparcie!