Menu Format

W menu kontekstowym linii wymiarowej wybierz Wymiary.

Na pasku narzędzi Linie i strzałki kliknij ikonę Linia wymiarowa.

Zaznacz warstwę i wybierz Format - Warstwa.

Otwórz menu kontekstowe karty warstwy – wybierz Modyfikuj warstwę.

Wybierz Format - Interakcja.

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona interkacji

Interakcja

Prosimy o wsparcie!