Menu Wstaw

Wybierz Wstaw - Duplikuj slajd

Wybierz Wstaw - Rozwiń slajd

Wybierz Wstaw - Slajd podsumowania

Wybierz Wstaw - Warstwa (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe panelu warstw - wybierz Wstaw warstwę (tylko LibreOffice Draw)

Wybierz Wstaw - Punkt/linię przyciągania (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe klikając na slajdzie, wybierz Wstaw Punkt/linię przyciągania

Zaznacz punkt lub linię przyciągania, otwórz menu kontekstowe i wybierz Edycja punktu/linii przyciągania

Choose Insert - Table

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Icon Insert Table

Table

Choose

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona

Wybierz Wstaw - Pole

Wybierz Wstaw - Pole - Data (stała)

Wybierz Wstaw - Pole - Data (zmienna)

Wybierz Wstaw - Pole - Godzina (stała)

Wybierz Wstaw - Pole - Godzina (zmienna)

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony

Wybierz Wstaw - Pole - Autor

Wybierz Wstaw - Pole - Nazwa pliku

Please support us!