Menu Wstaw

Wybierz Wstaw - Duplikuj slajd

Wybierz Wstaw - Rozwiń slajd

Wybierz Wstaw - Slajd podsumowania

Wybierz Wstaw - Wstaw punkt/prowadnicę przyciągania (tylko LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe klikając na slajdzie, wybierz Wstaw Punkt/linię przyciągania

Zaznacz punkt lub linię przyciągania, otwórz menu kontekstowe i wybierz Edycja punktu/linii przyciągania

Wybierz Wstaw - Tabela

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona wstawiania tabeli

Tabela

Wybierz

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona wstawiania slajdu z pliku

Wybierz Wstaw - Pole

Wybierz Wstaw - Pole - Data (stała)

Wybierz Wstaw - Pole - Data (zmienna)

Wybierz Wstaw - Pole - Godzina (stała)

Wybierz Wstaw - Pole - Godzina (zmienna)

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony

Wybierz Wstaw - Pole - Autor

Wybierz Wstaw - Pole - Nazwa pliku

Prosimy o wsparcie!