Menu Widok

Wybierz Widok - Linijki.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Prezentacja.

Wybierz Widok - Kolor/skala szarości.

Wybierz Widok - Normalny.

Wybierz Widok - Konspekt.

Wybierz Widok - Sorter slajdów.

Wybierz Widok - Notatki.

Wybierz Widok - Ulotka wzorcowa.

Wybierz Pokaz slajdów - Pokaz slajdów.

F5

Na standardowym pasku narzędziowym, kliknij

Ikona pokazu slajdów

Pokaz slajdów

Wybierz Widok - Normalny.

Wybierz Widok - Slajd wzorcowy.

Wybierz Widok - Slajd wzorcowy.

Wybierz Widok - Notatki wzorcowe.

Wybierz Slajd - Elementy wzorca.

Wybierz Wstaw - Główka i stopka.

Wybierz Wstaw - Numer strony.

Wybierz Wstaw - Data i godzina.

Wybierz Widok - Normalny.

Wybierz Widok - Slajd wzorcowy.

Wybierz Widok - Notatki.

Prosimy o wsparcie!