Menu Edycja

Wybierz Edycja - Duplikuj

Shift + F3

Wybierz Kształt - Przenikanie (tylo LibreOffice Draw)

Wybierz Edycja - Usuń slajd

Otwórz menu kontekstowe dla wstawionej warstwy i wybierz polecenie Usuń warstwę

Wybierz Edycja - Pola

Kliknij ikonę Pokaż funkcje punktu sklejania na pasku rysowania

Prosimy o wsparcie!