Menu Edycja

Wybierz Edycja - Duplikuj.

Shift + F3

Wybierz Kształt - Przenikanie (tylko LibreOffice Draw).

Wybierz Slajd - Usuń slajd.

Otwórz menu kontekstowe wstawionej warstwy, a następnie wybierz Usuń warstwę.

Wybierz Edycja - Pola.

Kliknij ikonę Pokaż funkcje punktu sklejania na pasku Rysunek.

Ikona educji punktów sklejania

Edycja punktów sklejania

Prosimy o wsparcie!