Menu Edycja

Wybierz Edycja - Duplikuj

Shift + F3

Wybierz Edycja - Przenikanie (tylko LibreOffice Draw)

Wybierz Edycja - Usuń slajd

Otwórz menu kontekstowe dla wstawionej warstwy i wybierz polecenie Usuń warstwę

Wybierz Edycja - Pola

Kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty sklejania

Please support us!