Aby wykonać tę operację

Ikona prostokąta

Prostokąt

Ikona elipsy

Elipsa

Ikona krzywej

Krzywa

Ikona wyrównania

Wyrównanie

Ikona rozmieszczenia

Rozmieść

Prosimy o wsparcie!