Aby wykonać tę operację

Ikona

Prostokąt

Ikona

Elipsa

Ikona

Krzywa

Ikona

Wyrównanie

Ikona

Rozmieść

Please support us!