Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Text.


Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Przekreślenie

Przekreśla linią zaznaczony tekst lub, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wyrazu, cały wyraz.

Overline

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Shadow

Dodaje cień padający w dół i w prawo od zaznaczonych znaków.

Outline

Wyświetla kontury zaznaczonych znaków. W przypadku niektórych czcionek użycie tego efektu nie jest możliwe.

UPPERCASE

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

lowercase

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cycle Case

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Sentence case

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

tOGGLE cASE

Toggles case of all selected characters.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Please support us!