Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Text.


Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Przekreślenie

Przekreśla linią zaznaczony tekst lub, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wyrazu, cały wyraz.

Nadkreślenie

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Cień

Dodaje cień padający w dół i w prawo od zaznaczonych znaków.

Kontur

Wyświetla kontury zaznaczonych znaków. W przypadku niektórych czcionek użycie tego efektu nie jest możliwe.

WIELKIE LITERY

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

małe litery

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cyklicznie

Zmienia wielkość liter wybranych znaków pomiędzy: Jak Nazwy Własne, Jak w zdaniu, WIELKIE LITERY i małe litery.

Jak w zdaniu

Zamienia pierwszą literę wybranych znaków na wielką literę.

Jak Nazwy Własne

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

oDWRÓĆ wIELKOŚĆ lITER

Odwraca wielkość wszystkich zaznaczonych liter.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

O połowie szerokości

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki o połowie szerokości.

O pełnej szerokości

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki o pełnej szerokości.

Hiragana

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki hiragana.

Katakana

Zmienia zaznaczone znaki azjatyckie na znaki katakana

Prosimy o wsparcie!