Odstępy

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia odstępów między tekstem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy.


Pojedyncza

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5-wierszowa

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Podwójna

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Zwiększ odstęp międzyakapitowy

Zwiększa odstęp międzyakapitowy nad zaznaczonym akapitem.

Ikona zwiększania odstępu międzyakapitowego

Zwiększ odstęp międzyakapitowy

Zmniejsz odstęp międzyakapitowy

Zmniejsza odstęp międzyakapitowy nad zaznaczonym akapitem.

Ikona zmniejszania odstępu międzyakapitowego

Zmniejsz odstęp międzyakapitowy

Zwiększ wcięcie

Zwiększa lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawia je na następną domyślną pozycję tabulatora. Jeśli zaznaczono kilka akapitów, wcięcie wszystkich zaznaczonych akapitów jest zwiększone.

Ikona zwiększania wcięcia

Zwiększ wcięcie

Zmniejsz wcięcie

Zmniejsza lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawia je na poprzednią domyślną pozycję tabulatora. Jeśli zaznaczono kilka akapitów, wcięcie wszystkich zaznaczonych akapitów jest zmniejszane.

Ikona zmniejszania wcięcia

Zmniejsz wcięcie

Prosimy o wsparcie!