Zobacz certyfikat

Kliknięcie przycisku Zobacz certyfikat na stronie Zaufani wydawcy okna dialogowego Bezpieczeństwo makr powoduje otwarcie okna Zobacz certyfikat.

To okno dialogowe zawiera następujące zakładki:

Ogólne

Szczegóły

Ścieżka certyfikatów

Prosimy o wsparcie!