Sprawdź ustawienia konta

Po wprowadzeniu ustawień na karcie LibreOffice Writer – Korespondencja seryjna e-mail można je przetestować, klikając przycisk Testuj ustawienia.

(Pole listy wyników)

W polu listy u góry widać wyniki testu.

Błędy

W polu listy Błędy można przeczytać informacje o błędach, które wystąpiły podczas testowania ustawień.

Stop

Kliknięcie przycisku Stop powoduje ręczne przerwanie sesji testowej.

Please support us!