Sprawdź ustawienia konta

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(Pole listy wyników)

W polu listy u góry widać wyniki testu.

Błędy

W polu listy Błędy można przeczytać informacje o błędach, które wystąpiły podczas testowania ustawień.

Stop

Kliknięcie przycisku Stop powoduje ręczne przerwanie sesji testowej.

Please support us!