Sprawdź ustawienia konta

Po wprowadzeniu ustawień w - LibreOffice Writer - Korespondencja seryjna e-mail możesz kliknąć przycisk Sprawdź ustawienia, aby przetestować swoje ustawienia.

(Pole listy wyników)

W polu listy u góry widać wyniki testu.

Błędy

W polu listy Błędy można przeczytać informacje o błędach, które wystąpiły podczas testowania ustawień.

Stop

Kliknięcie przycisku Stop powoduje ręczne przerwanie sesji testowej.

Prosimy o wsparcie!