Uwierzytelnienie

Wybierz - LibreOffice Writer - Korespondencja seryjna e-mail i kliknij przycisk Uwierzytelnianie serwera, aby ustawić ustawienia zabezpieczeń serwera.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

Włącza uwierzytelnianie wymagane do wysyłania wiadomości e-mail przez SMTP.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga oddzielnego uwierzytelnienia

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli serwer SMTP wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika serwera SMTP.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła użytkownika.

Serwer poczty wychodzącej używa tych samych danych co serwer poczty przychodzącej.

Wybierz, czy musisz najpierw przeczytać wiadomość e-mail, zanim będzie można ją wysłać. Ta metoda jest również nazywana „SMTP po POP3”.

Nazwa serwera

Określa nazwę serwera pocztowego POP3 lub IMAP.

Port

Określa numer portu serwera POP3 lub IMAP.

POP 3

Określa, że serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół POP3.

IMAP

Określa, że serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół IMAP.

Nazwa użytkownika

Umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika serwera IMAP.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła.

Prosimy o wsparcie!