Uwierzytelnienie

On the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, click the Server Authentication button to specify the server security settings.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

Enables the authentication that is required to send email by SMTP.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga oddzielnego uwierzytelnienia

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli serwer SMTP wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika serwera SMTP.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła użytkownika.

Serwer poczty wychodzącej używa tych samych danych co serwer poczty przychodzącej.

Select if you are required to first read your email before you can send email. This method is also called "SMTP after POP3".

Nazwa serwera

Określa nazwę serwera pocztowego POP3 lub IMAP.

Port

Określa numer portu serwera POP3 lub IMAP.

POP 3

Określa, że serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół POP 3.

IMAP

Określa, że serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół IMAP.

Nazwa użytkownika

Umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika serwera IMAP.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła.

Please support us!