Security Options and Warnings

Set security related options and warnings about hidden information in documents.

Aby wykonać tę operację...

Press the Options button on the Security page.


The Security options and warnings dialog contains the following controls:

When saving or sending

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie zapisania lub wysłania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany, wersje, ukryte informacje lub komentarze.

Podczas drukowania

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie wydrukowania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany lub komentarze.

Podczas podpisywania

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie zapisania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany, wersje, pola, odwołania do innych źródeł (np. powiązanych sekcji lub obrazów) lub komentarze.

Podczas tworzenia plików PDF

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie eksportu dokumentu do formatu PDF, który ma wyświetlać komentarze lub zmiany zapisane w programie Writer.

Usuń dane osobowe przy zapisywaniu

Wybierz tę opcję, aby zawsze usuwać dane użytkownika z właściwości pliku. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dane użytkownika można nadal usunąć z bieżącego dokumentu, klikając przycisk Resetuj właściwości w Plik - Właściwości - Ogólne.

Zalecaj ochronę hasłem podczas zapisywania

Włącz, by domyślnie zaznaczyć opcję Zapisz z hasłem w oknie zapisywania plików. Odznacz by domyślnie zapisywać pliki bez hasła.

-click required to follow hyperlinks

If enabled, you must hold down the key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink.

Blokuj wszystkie linki z dokumentów nie będących pośród zaufanych lokalizacji (zobacz Bezpieczeństwo makr)

Blocks the use of linked images by documents not in the trusted locations defined on the Trusted Sources tab of the Macro Security dialog. This can increase security in case you work with documents from untrusted sources (e.g. the internet) and are worried about vulnerabilities in image processing software components. Blocking the use of links means that images are not loaded in untrusted documents, only a placeholder frame is visible.

Please support us!