Opcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ustaw opcje związane z bezpieczeństwem i ostrzeżenia o ukrytych informacjach w dokumentach.

Aby wykonać tę operację...

Naciśnij przycisk Opcje na stronie Bezpieczeństwo.


Okno dialogowe Opcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia zawiera następujące elementy sterujące:

Podczas zapisywania lub wysyłania

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie zapisania lub wysłania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany, wersje, ukryte informacje lub komentarze.

Podczas drukowania

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie wydrukowania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany lub komentarze.

Podczas podpisywania

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie zapisania dokumentu zawierającego zarejestrowane zmiany, wersje, pola, odwołania do innych źródeł (np. powiązanych sekcji lub obrazów) lub komentarze.

Podczas tworzenia plików PDF

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić ostrzeżenie przy próbie eksportu dokumentu do formatu PDF, który ma wyświetlać komentarze lub zmiany zapisane w programie Writer.

Usuń dane osobowe przy zapisywaniu

Wybierz, aby zawsze usuwać dane użytkownika z właściwości pliku, komentarzy i śledzonych zmian. Nazwiska autorów w komentarzach i zmianach zostaną zastąpione wartościami ogólnymi, takimi jak „Autor1”, „Autor2” i tak dalej. Wartości czasu również zostaną zresetowane do jednej wartości standardowej. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nadal możesz usunąć dane osobowe z bieżącego dokumentu za pomocą przycisku Resetuj właściwości w Plik - Właściwości - Ogólne.

Zalecaj ochronę hasłem podczas zapisywania

Włącz, by domyślnie zaznaczyć opcję Zapisz z hasłem w oknie zapisywania plików. Odznacz by domyślnie zapisywać pliki bez hasła.

– wymagane kliknięcie, aby podążać za hiperłączami

Jeśli włączone, musisz przytrzymać podczas klikania hiperłącza, aby podążać za tym łączem. Jeśli opcja nie jest włączona, kliknięcie otwiera hiperłącze.

Blokuj wszystkie linki z dokumentów nie będących pośród zaufanych lokalizacji (zobacz Bezpieczeństwo makr)

Blokuje użycie połączonych obrazów przez dokumenty, które nie znajdują się w zaufanych lokalizacjach zdefiniowanych na karcie Zaufani wydawcy w oknie dialogowym Bezpieczeństwo makr. Może to zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku pracy z dokumentami z niezaufanych źródeł (np. z Internetu) i obaw o luki w komponentach oprogramowania do przetwarzania obrazu. Zablokowanie korzystania z łączy oznacza, że obrazy nie są ładowane w niezaufanych dokumentach, widoczna jest tylko ramka zastępcza.

Prosimy o wsparcie!