Wyszukaj polecenia

Pozwala wyszukiwać i wykonywać wszystkie polecenia dostępne w menu aplikacji według ich nazw.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pomoc - Wyszukaj polecenia

Użyj skrótu Shift + Esc


Gdy funkcja Wyszukaj polecenia jest włączona, wyświetlany jest wyświetlacz przezierny (HUD), którego można użyć do szybkiego wyszukiwania poleceń według ich nazw. Podczas wpisywania ciągu wyszukiwania wszystkie pasujące polecenia są wyświetlane na liście pod polem wyszukiwania.

Aby wykonać polecenie:

note

Ta funkcja jest dostępna w programach Writer, Calc, Impress i Draw.


Prosimy o wsparcie!