Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Online Update.


note

Online Update is a module that is installed by default.


Online Update Options

Sprawdzaj aktualizacje automatycznie

Zaznacz opcję okresowych aktualizacji online, a następnie wybierz częstotliwość sprawdzania aktualizacji programu LibreOffice. LibreOffice Sprawdzanie może odbywać się raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu bezpośrednio po wykryciu połączenia z Internetem. W przypadku połączenia z Internetem z wykorzystaniem serwera proxy należy wprowadzić odpowiednie ustawienia, wybierając kolejno pozycje – Internet – Proxy.

When an update is available, an icon in the menu bar Update Icon displays some explaining text. Click the icon to proceed.

Jeśli sprawdzanie zostanie wyłączone, ikona będzie usunięta z paska menu.

Każdego dnia

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz dziennie.

Co tydzień

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na tydzień. Jest to ustawienie domyślne.

Co miesiąc

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na miesiąc.

Sprawdź teraz

Sprawdzenie zostanie przeprowadzone teraz.

Download Destination

Wyświetla wybrany folder dla pobieranych plików.

Pobieraj aktualizacje automatycznie

Enable the automatic download of updates to the specified folder.

Change

Click to select the destination folder for downloaded files.

User Agent

Enable the check to send information about your LibreOffice version, operating system and basic hardware. This information is used to optimize the download.

Please support us!