Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Aktualizacja internetowa.


note

Aktualizacja internetowa to moduł instalowany domyślnie.


Opcje aktualizacji online

Sprawdzaj aktualizacje automatycznie

Zaznacz opcję okresowych aktualizacji online, a następnie wybierz częstotliwość sprawdzania aktualizacji programu LibreOffice. LibreOffice Sprawdzanie może odbywać się raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu bezpośrednio po wykryciu połączenia z Internetem. W przypadku połączenia z Internetem z wykorzystaniem serwera proxy należy wprowadzić odpowiednie ustawienia, wybierając kolejno pozycje – Internet – Proxy.

Gdy aktualizacja jest dostępna, ikona na pasku menu kona aktualizacji wyświetla objaśnienia. Kliknij ikonę, aby kontynuować.

Jeśli sprawdzanie zostanie wyłączone, ikona będzie usunięta z paska menu.

Każdego dnia

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz dziennie.

Co tydzień

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na tydzień. Jest to ustawienie domyślne.

Co miesiąc

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na miesiąc.

Sprawdź teraz

Sprawdzenie zostanie przeprowadzone teraz.

Miejsce docelowe pobierania

Wyświetla wybrany folder dla pobieranych plików.

Pobieraj aktualizacje automatycznie

Włącz automatyczne pobieranie aktualizacji do określonego folderu.

Zmień

Kliknij, aby wybrać folder docelowy dla pobranych plików.

Agent użytkownika

Włącz zaznaczenie, aby wysłać informacje o wersji programu LibreOffice, systemie operacyjnym i podstawowym sprzęcie. Informacje te służą do optymalizacji pobierania.

Prosimy o wsparcie!