Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.


Informacje o użytkowniku

Enter the user information to use when you send email.

Twoje nazwisko

Wprowadź nazwisko.

Email address

Enter your email address for replies.

Send replies to different email address

Uses the email address that you enter in the Reply address text box as the reply-to email address.

Adres odpowiedzi

Enter the address to use for email replies.

Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

Specify the server settings for outgoing emails.

Nazwa serwera

Wprowadź nazwę serwera SMTP.

Port

Wprowadź numer portu SMTP.

Użyj bezpiecznego połączenia

When available, uses a secure connection to send emails.

Uwierzytelnienie

Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure email.

Sprawdź ustawienia

Otwiera okno dialogowe Sprawdź ustawienia konta, gdzie można przetestować bieżące ustawienia.

Please support us!