Korespondencja seryjna e-mail

Określa informacje o użytkowniku i ustawienia serwera podczas wysyłania listów seryjnych jako wiadomości e-mail.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Korespondencja seryjna e-mail.


Informacje o użytkowniku

Wprowadź informacje o użytkowniku, które mają być używane podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Twoje nazwisko

Wprowadź nazwisko.

Adres e-mail

Wprowadź swój adres e-mail do odpowiedzi.

Wysyłaj odpowiedzi na inny adres e-mail

Używa adresu e-mail wpisanego w polu tekstowym Adres odpowiedzi jako adresu zwrotnego.

Adres odpowiedzi

Wpisz adres, który będzie używany do odpowiedzi na wiadomości e-mail.

Serwer poczty wychodzącej (tylko SMTP)

Określ ustawienia serwera dla wychodzących wiadomości e-mail.

Nazwa serwera

Wprowadź nazwę serwera SMTP.

Port

Wprowadź numer portu SMTP.

Użyj bezpiecznego połączenia

Gdy dostępne, używa bezpiecznego połączenia do wysyłania wiadomości e-mail.

Uwierzytelnienie

Otwiera okno dialogowe Uwierzytelnianie serwera, w którym możesz określić ustawienia uwierzytelniania serwera dla bezpiecznej poczty e-mail.

Sprawdź ustawienia

Otwiera okno dialogowe Sprawdź ustawienia konta, gdzie można przetestować bieżące ustawienia.

Prosimy o wsparcie!