Zaufani wydawcy

Określa ustawienia bezpieczeństwa makr dla zaufanych certyfikatów i lokalizacji plików.

Zaufane certyfikaty

Wyświetla zaufane certyfikaty.

Widok

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat wybranego certyfikatu.

Usuń

Usuwa zaznaczony certyfikat z listy zaufanych certyfikatów.

Bezpieczne lokalizacje plików

Bezpieczne lokalizacje są używane, gdy poziom bezpieczeństwa jest ustawiony na bardzo wysoki. Makra dokumentów będą wykonywane tylko w przypadku, gdy dokument zostanie otwarty z jednej z poniższych lokalizacji.

Dodaj

Otwiera okno dialogowe wyboru folderu. Wybierz folder, z którego wszystkie makra mogą być wykonywane.

Usuń

Usuwa zaznaczony folder z listy zaufanych lokalizacji plików.

Prosimy o wsparcie!