Poziom bezpieczeństwa

Wybierz poziom bezpieczeństwa makr; do wyboru są cztery opcje. Opcje różnią się w zależności od poziomu bezpieczeństwa. Makra, na których wykonywanie zezwolono w wyższym poziomie bezpieczeństwa, mogą być także wykonywane na wszystkich poziomach niższych.

Bardzo wysoki

Dozwolone są wyłącznie makra z bezpiecznych lokalizacji. Inne makra - bez względu na to, czy są podpisane - nie są dozwolone.

Bezpieczne lokalizacje można zdefiniować na zakładce Zaufani wydawcy. Zezwala się na uruchomienie każdego makra pochodzącego z bezpiecznej lokalizacji.

Wysoki

Dozwolone jest uruchamianie tylko makr z zaufanych źródeł i podpisanych makr (z dowolnego źródła). Makra, które nie pochodzą ani z zaufanego źródła, ani nie są podpisane, są wyłączone.

Bezpiecznych wydawców można zdefiniować na zakładce Bezpieczni wydawcy. Jest dozwolone uruchamianie wyłącznie makr podpisanych przez zaufanych wydawców. Zezwala się także na uruchomienie każdego makra pochodzącego z bezpiecznej lokalizacji.

Nośnik

Wymagane potwierdzenie przy uruchamianiu makr podpisanych przez wydawców, którym nie ufasz.

Bezpiecznych wydawców można zdefiniować na zakładce Bezpieczni wydawcy. Jest dozwolone uruchamianie makr podpisanych przez zaufanych wydawców. Zezwala się także na uruchomienie każdego makra pochodzącego z bezpiecznej lokalizacji. Wszystkie inne makra wymagają potwierdzenia użytkownika.

Niski (niezalecane)

Wszystkie makra są wykonywane bez pytania o zgodę. Opcji tej należy używać tylko w przypadku pewności, że wszystkie otwierane dokumenty są bezpieczne.

Dla makra można ustawić funkcję automatycznego uruchamiania, co może powodować potencjalnie niszczące działania, takie jak na przykład usunięcie lub zmiana nazw plików. To ustawienie nie jest zalecane w przypadku otwierania dokumentów utworzonych przez inne osoby.

Prosimy o wsparcie!