Poziom bezpieczeństwa

Wybierz poziom bezpieczeństwa makr; do wyboru są cztery opcje. Opcje różnią się w zależności od poziomu bezpieczeństwa. Makra, na których wykonywanie zezwolono w wyższym poziomie bezpieczeństwa, mogą być także wykonywane na wszystkich poziomach niższych.

Bardzo wysoki

Dozwolone jest uruchamianie wyłącznie makr z zaufanych lokalizacji plików. Wszystkie inne makra – bez względu na to, czy są podpisane, czy nie – są wyłączone.

Zaufane lokalizacje plików można określić na karcie Zaufani wydawcy. Zezwala się na uruchomienie każdego makra pochodzącego z zaufanej lokalizacji plików.

Wysoki

Dozwolone jest uruchamianie tylko makr z zaufanych źródeł i podpisanych makr (z dowolnego źródła). Makra, które nie pochodzą ani z zaufanego źródła, ani nie są podpisane, są wyłączone.

Zaufanych wydawców można określić na karcie Zaufani wydawcy. Jest dozwolone uruchamianie wyłącznie makr podpisanych przez zaufanych wydawców. Zezwala się także na uruchomienie każdego makra pochodzącego z zaufanej lokalizacji plików.

Nośnik

Wymagane potwierdzenie przy uruchamianiu makr podpisanych przez wydawców, którym nie ufasz.

Zaufanych wydawców można określić na karcie Zaufani wydawcy. Jest dozwolone uruchamianie makr podpisanych przez zaufanych wydawców. Zezwala się także na uruchomienie każdego makra pochodzącego z zaufanej lokalizacji plików. Wszystkie inne makra wymagają potwierdzenia użytkownika.

Niski (niezalecane)

Wszystkie makra są wykonywane bez pytania o zgodę. Opcji tej należy używać tylko w przypadku pewności, że wszystkie otwierane dokumenty są bezpieczne.

Dla makra można ustawić funkcję automatycznego uruchamiania, co może powodować potencjalnie niszczące działania, takie jak na przykład usunięcie lub zmiana nazw plików. To ustawienie nie jest zalecane w przypadku otwierania dokumentów utworzonych przez inne osoby.

Prosimy o wsparcie!