Ścieżka do klas

W tym oknie dialogowym można dodawać foldery i archiwa do ścieżki klas Java. Ścieżki te obowiązują dla każdego uruchomionego środowiska JRE.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Zaawansowane.


Przypisane foldery i archiwa

Określa lokalizację klas Java lub bibliotek klas Java. Nowa ścieżka obowiązuje od ponownego uruchomienia pakietu LibreOffice.

Ikona ostrzeżenia

Klasy Java dostępne przez ścieżkę klas nie są poddawane kontroli zabezpieczeń.


Dodaj archiwum

Wybierz plik archiwum w formacie jar lub zip i dodaj go do ścieżki klas.

Dodaj folder

Wybierz folder i dodaj go do ścieżki klas.

Usuń

Wybierz archiwum lub folder z listy i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć obiekt ze ścieżki klas.

Prosimy o wsparcie!