Zaawansowane

Określa opcje obsługi aplikacji i apletów języka Java w pakiecie LibreOffice, w tym wykorzystywane środowisko Java Runtime Environment (JRE). Określa także, czy użyć eksperymentalne (niestabilne) funkcje, takie jak rejestrowanie makra.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Options Advanced Dialog Image

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Opcje programu Java

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Używaj środowiska Java

Umożliwia uruchamianie aplikacji i apletów języka Java w pakiecie LibreOffice. Kiedy aplikacja lub aplet Java próbuje uzyskać dostęp do dysku twardego, wyświetlane jest ostrzeżenie.

Zainstalowane środowiska Java (JRE):

Wybierz środowisko Java (JRE), które ma być używane. W niektórych systemach, należy chwilę poczekać, zanim lista zostanie wypełniona, a w niektórych trzeba uruchomić LibreOffice ponownie, aby ustawienie zostało zastosowane. Ścieżka do środowiska JRE jest wyświetlana poniżej pola.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Dodaj

Dodaj ścieżkę do foldera głównego środowiska Java w komputerze. Ścieżkę można ustawić w następnym oknie dialogowym.

Parametry

Otwiera okno dialogowe Parametry startowe programu Java.

Ścieżka do klas

Otwiera okno dialogowe Ścieżka do klas.

Funkcje opcjonalne

Włącza funkcje eksperymentalne

Powoduje włączenie funkcji niekompletnych lub mogące zawierać znane błędy. Lista tych funkcji różni się w poszczególnych wersjach programu lub może być pusta.

Włącza rejestrowanie makra

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Konfiguracja eksperta

Otwiera Konfigurację eksperta służącą do zmiany ustawień zaawansowanych i konfiguracji LibreOffice.

Please support us!