Konfiguracja eksperta

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje - LibreOffice - Zaawansowane - Otwórz konfigurację eksperta.


Otwiera okno Konfiguracji eksperta służące do zmiany zaawansowanych ustawień i konfiguracji LibreOffice. Okno dialogowe Konfiguracja eksperta daje dostęp do setek ustawień LibreOffice, niedostępnych z poziomu interfejsu użytkownika.

Ikona ostrzeżenia

Okno dialogowe Konfiguracja eksperta umożliwia edycję oraz zapisanie konfiguracji ustawień, które mogą uszkodzić profil użytkownika. Zmiany mogą doprowadzić od niestabilności, niespójności lub mogą nawet uczynić profil użytkownika bezużytecznym. Kontynuuj tylko wtedy, jeśli wiesz co robisz.


Ikona wskazówki

Konfiguracja eksperta nie wprowadza zmian w instalacji LibreOffice na komputerze.


Obszar wyszukiwania tekstu

Wprowadź preferencje do wyświetlenia w obszarze tekstu. Następnie kliknij przycisk Szukaj.

Przycisk wyszukiwania

Kliknij, aby wyszukować preferencje w drzewie preferencji.

Drzewo preferencji

Lista preferencji jest hierarchicznie uporządkowana w układzie drzewa. Aby rozwinąć gałąź, kliknij dwukrotnie na znak (+). Od momentu rozwinięcia, można ją edytować.

Nazwa preferencji

Nazwa preferencji

Właściwość

Pokazuje nazwę właściwości danej preferencji.

Typ

Definiuje typ właściwości. Prawidłowe typy to:

Wartość

Bieżąca wartość danej właściwości.

Edycja

Otwiera okno dialogowe służące do edycji preferencji.

tip

Kliknij dwukrotnie w wierszu preferencji, aby edytować bieżący ciąg i długie wartości lub przełączać typy logiczne.


Resetuj

Wycofane zmiany wykonane do tej pory.

Prosimy o wsparcie!