Szczegółowe ustawienia obliczeń

Ustawia reguły konwersji z wartości ciągów na wartości numeryczne, wartości ciągów na odwołania do komórek oraz wartości ciągów na wartości daty i godziny. Ma to wpływ na wbudowane funkcje, takie jak ADR.POŚR, które przyjmują odniesienie jako wartość ciągu lub funkcje daty i godziny, które przyjmują argumenty jako wartości ciągu w formacie lokalnym lub ISO 8601.

Aby wykonać tę operację...

Menu - LibreOffice Calc - Formuła, a w sekcji Szczegółowe ustawienia obliczeń naciśnij przycisk Szczegóły....


Zawartość do liczb

Konwersja tekstu na liczbę

Jak traktować tekst jako argument, gdy napotka w operacji arytmetycznej lub jako argument do funkcji, która oczekuje liczby. Konwersja jest możliwa dla liczb całkowitych w tym wykładników, dni i godzin ISO 8601 i ich formatów rozszerzonych z separatorami. Ułamkowe wartości liczbowe z separatorami dziesiętnymi i datami innymi niż ISO 8601 są zależne od ustawień regionalnych. Należy pamiętać, że w zależności od lokalnych ustawień konwersji otrzymana wartość liczbowa może się różnić od ustawień regionalnych!

Generuj błąd #ARG!: Znaleziony tekst tam, gdzie spodziewane są dane numeryczne wygeneruje błąd #ARG!. Przykład: "123.45" wygeneruje błąd #ARG!, natomiast 123,45 nie.

Traktuj jak zera: Każdy tekst znaleziony tam, gdzie oczekuje się dane numeryczne będą traktowane jako liczba wartości zerowej. Przykład: "123.45" przyjmuje wartość zero, natomiast 123,45 nie.

Konwertuj tylko wtedy, gdy jest jednoznaczny: jeśli tekst przedstawia prawidłową i jednoznaczną wartość liczbową, przekonwertuj go. Przykład: "123.456" wygeneruje błąd #ARG!, ponieważ tekst zawiera separator, a "123456" nie zawiera.
Zobacz Konwertowanie tekstu do liczb, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Konwertuj uwzględniając ustawienia regionalne: konwertuje wartości poprawne dla ustawień regionalnych. Przykład: "123.45" jest poprawną liczbą w niektórych regionach, ponieważ tam kropka jest separatorem dziesiętnym.

Traktuj puste ciągi jak zero

Ta opcja określa, jak pusty ciąg znaków jest traktowany w operacjach arytmetycznych. Jeśli masz ustawioną "Konwersję tekstu na liczbę" albo "Generuj błąd #VALUE!" lub "Traktuj jako zero", nie możesz jej wybrać (tutaj), jeśli konwersja pustego ciągu znaków na liczbę spowoduje wygenerowanie błędu lub pusty ciąg będzie traktowany jako zero. W przeciwnym razie ta opcja określa, jak puste ciągi znaków są traktowane.

Składnia odwołania do wartości ciągu

Składnia formuły, używana podczas analizy odwołań przekazanych w ciągu znaków. Wpływa na wbudowane funkcje, takie jak ADR.POŚR, które przyjmują parametry w postaci ciągu znaków.

Zastosuj te ustawienia tylko do bieżącego dokumentu

Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować ustawienia tylko do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!