IDE Basic

Definiuje ustawienia IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) Basic, aby pomóc w edycji makr Basic.

warning

Ta funkcja jest eksperymentalna i może generować błędy lub zachowywać się nieoczekiwanie. Aby mimo to ją włączyć, wybierz - LibreOffice - Zaawansowane i zaznacz pole wyboru Włącz funkcje eksperymentalne.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - IDE Basic.


Uzupełnianie kodu

Funkcja ta pomaga uzupełniać kod Basic, oszczędza pisanie kodu i redukuje błędy kodowania.

Włącz uzupełnianie kodu

Wyświetla metody obiektu Basic. Uzupełnianie kodu wyświetla metody obiektu Basic, pod warunkiem, że obiekt jest rozszerzonego typu UNO, a opcja "Użyj rozszerzonych typów" jest również włączona. Nie działa dla typów Basic Obiekt lub Variant.

Gdy zmienna jest interfejsem UNO lub strukturą, pojawi się pole listy po naciśnięciu kropki po nazwie zmiennej (jak aVar. [pojawia się pole lista]). Metody i zmienne są wymienione w polu listy, wyświetlane poniżej. Możesz przechodzić między proponowanymi metodami i zmiennymi za pomocą klawiszy strzałek. Aby wstawić wybrany wpis, naciśnij klawisz Enter lub podwójnie kliknij na nim myszką. Aby anulować pole listy, naciśnij klawisz Esc.

Podczas wpisywania nazwy metody i naciśnięciu raz klawisza Tab, uzupełniona zostanie wybranym wpisem, ponowne naciśnięcie klawisza Tabulatora powoduje cykliczne przełączanie się między pasującymi wpisami. Na przykład, gdy aVar.aMeth jest wpisany, to będzie cyklicznie przełączać się między wpisami aMeth1, aMethod2, aMethod3 i innymi nie ukrytymi wpisami.

Przykład:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

zmienna jest poprawnie zdefiniowana, a dostęp do jej metod można uzyskać przez operator kropki ("."):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Sugerowanie kodu

Pomaga kodować programistom Basic

Automatyczna korekta

Poprawia zmienne i słowa kluczowe Basic podczas pisania. IDE LibreOffice Basic będzie modyfikował wpisywane instrukcje Basic i zmienne Basic w kodzie, aby poprawić styl i czytelność. Modyfikowanie kodu oparte jest na deklaracjach zmiennych programu i na analizatorze składni poleceń LibreOffice Basic.

Przykład:


  Dim intVar as Integer
 

kiedy wpiszesz Intvar, zostanie poprawiona na intVar zgodnie z istniejącym przypadkiem deklaracji intVar.

Słowa kluczowe Basic również są automatycznie poprawiane (lista słów kluczowych jest pobierana z analizatora składni).

Przykłady:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Automatyczne zamykanie cudzysłowów

Automatyczne zamykanie otwartych cudzysłowów. IDE LibreOffice Basic doda cudzysłów zamykający za każdym razem po wpisaniu cudzysłowu otwierającego. Poręczne przy wstawiania ciągów w kodzie Basic.

Automatyczne zamykanie nawiasów

Automatyczne zamykanie otwartych nawiasów. IDE LibreOffice Basic doda nawias zamykający “)” za każdym po wpisaniu nawiasu otwierającego “(“.

Automatyczne zamykanie procedur

Automatycznie wstawia instrukcję zamykającą dla procedur. IDE LibreOffice Basic doda instrukcję End Sub lub End Function po wpisaniu instrukcji Sub lub Function i naciśnięciu Enter.

Funkcje języka

Użyj rozszerzonych typów

Zezwala obiektom typów UNO jak poprawnym typom Basic. Ta funkcja rozszerza standardowe typy języka programowania Basic o typy LibreOffice UNO. To pozwala na definiowanie zmiennych w prawidłowy typ UNO i jest konieczny dla funkcji uzupełniającej kod.

Przykład:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Ikona ostrzeżenia

Użycie rozszerzonych typów UNO w programach Basic mogą ograniczyć interoperacyjność programu, gdy wykonywany będzie w innych pakietach biurowych.


Prosimy o wsparcie!