Połączenie z bazą danych

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

Plik bazy danych

Określa ścieżkę i nazwę pliku bazy danych. Nazwa pliku musi być zakończona rozszerzeniem ODB.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe wyboru plików, za pomocą którego można wybrać plik bazy danych.

Nazwa

Określa nazwę bazy danych. Pakiet LibreOffice uzyskuje dostęp do bazy danych przez tę nazwę.

Please support us!