Bazy danych

Do listy zarejestrowanych baz danych można dodawać nowe pozycje, a także zmieniać lub usuwać istniejące pozycje. Aby baza danych była widoczna w oknie Widok - Źródła danych, należy ją zarejestrować w pakiecie LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


Zarejestrowane bazy danych

Wyświetla zarejestrowane bazy danych w postaci nazwy bazy i nazwy pliku. Aby dokonać edycji wybranej pozycji, kliknij ją dwukrotnie.

Nowy

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Usuń

Removes the selected entry from the list.

Edycja

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Please support us!