Połączenia

Definiuje sposób zarządzania pulą połączeń ze źródłami danych.

Mechanizm Połączenia umożliwia określenie, że połączenia nieużywane nie są usuwane natychmiast, lecz utrzymywane przez pewien czas jako dostępne. Jeśli w tym czasie połączenie ze źródłem danych okaże się potrzebne, może zostać wykorzystane jedno z dostępnych połączeń.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Pula połączeń

Pula połączeń aktywna

Określa, czy wybrane połączenia są objęte zarządzaniem w ramach puli połączeń.

Sterowniki w LibreOffice

Wyświetla listę zdefiniowanych sterowników i informacje o połączeniach.

Bieżący sterownik

Informacje o wybranym sterowniku są wyświetlane pod listą.

Włącz pulę dla tego sterownika

Aby sterownik był objęty zarządzaniem w ramach puli, należy go wybrać i zaznaczyć pole Włącz pulę dla tego sterownika.

Limit czasu (w sekundach)

Definiuje czas w sekundach, po którym połączenie w ramach puli zostaje zwolnione. Można określić czas w przedziale 30-600 sekund.

Please support us!