Połączenia

Definiuje sposób zarządzania pulą połączeń ze źródłami danych.

W oknie dialogowym Połączenia możesz określić, że połączenia, które nie są już potrzebne, nie zostaną natychmiast usunięte, ale pozostaną otwarte przez określony czas czasu. Jeśli w tym czasie potrzebne jest nowe połączenie z bazą danych, można użyć zwolnionego połączenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Base - Połączenia.


Pula połączeń

Pula połączeń aktywna

Określa, czy wybrane połączenia są objęte zarządzaniem w ramach puli połączeń.

Sterowniki w LibreOffice

Wyświetla listę zdefiniowanych sterowników i informacje o połączeniach.

Bieżący sterownik

Informacje o wybranym sterowniku są wyświetlane pod listą.

Włącz pulę dla tego sterownika

Aby sterownik był objęty zarządzaniem w ramach puli, należy go wybrać i zaznaczyć pole Włącz pulę dla tego sterownika.

Limit czasu (w sekundach)

Definiuje czas w sekundach, po którym połączenie w ramach puli zostaje zwolnione. Można określić czas w przedziale 30-600 sekund.

Prosimy o wsparcie!